Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Woont u zelfstandig en heeft u vanwege een beperking probleem met dagelijkse handelingen? Per 1 januari 2015 geldt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015). De WMO 2015 is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. En dat u actief kunt meedoen in onze samenleving, ook als u een beperking of belemmering heeft. De WMO 2015 word uitgebreid, zo krijgt de gemeenten meer verantwoordelijkheden. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp u precies nodig heeft. Wat kan iemand zelf doen en waarmee kunnen familie/vrienden helpen? Lukt dit niet, dan biedt de gemeente steun bij het vinden van een oplossing.

Voor ondersteuning, begeleiding en dagbesteding die onder AWBZ viel, gaat vanaf 2015 via de gemeente. Krijgt u nu begeleiding of dagbesteding? En is uw indicatiebesluit in 2015 nog geldig? Dan gaat uw begeleiding of dagbesteding gewoon door. Uiterlijk tot 31 december 2015. De WMO 2015 geeft gemeenten veel vrijheid. Ze kunnen voor een groot deel zelf bepalen hoe ze de hulp gaan regelen. Elke gemeente beschrijft hoe ze de WMO 2015 uitvoert, dat staat in een beleidsplan en een verordening.

Kan de gemeente eigen bijdrage vragen?
Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner.