Klacht melden

Heeft u een klacht? Laat dat ons weten. Zorgbureau Daadkracht B.V. wilt u zo goed mogelijk van dienst zijn. Helaas kan het natuurlijk weleens voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u dit bij ons meldt, zodat gezocht kan worden naar een goede oplossing. Daarnaast helpt u de kwaliteit van ons dienstverlening te verbeteren.

Per 1 januari 2016 geldt de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). In deze wet worden andere eisten gesteld aan de klachtenfunctionaris. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de rol van klachtenfunctionaris onder te brengen bij de cliëntvertrouwenspersoon.

Wanneer u niet tevreden bent, kunt u dit het beste eerst bespreken met de betrokkene of met de leidinggevende. Als een gesprek over uw klacht niet helpt of als u een ander reden heeft kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfuntionaris is degene die binnen de organisatie die de zorgaanbieder in standhoudt of te wel de cliëntvertrouwenspersoon. De klachtenfunctionaris kan u adviseren over en ondersteuning bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing.

Komt u niet tot een oplossing of is bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet gewenst kunt u terecht bij de klachtencommissie: De klachtencommissie is onafhankelijk en biedt uitkomst als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling niet wenselijk is. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en een lid.

Zorgbureau Daadkracht geeft binnen 6 weken een schriftelijk oordeel over de klacht en de te nemen maatregelen. Voor meer informatie klachtenregelement

Neem contact op met de klachtenfunctionaris:

Neem contact op met de klachtencommissie:

Externe mogelijkheden:
Als de klachtenprocedure niet heeft geleid tot een oplossing naar tevredenheid kan u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl