Algemeen

29jun 2016

De OuderenOmbudsman maakt zich zorgen over de veranderende rol van thuiszorgmedewerkers die noodgedwongen steeds vaker het ‘sociale’ deel van hun werk achterwege moeten laten. Daardoor dreigt de tijdige signalering van bijvoorbeeld dementie, eenzaamheid of depressie bij ouderen te verdwijnen. Een tijdige signalering kan veel problemen oplossen. De OuderenOmbudsman krijgt hierover steeds vaker berichten, en start […]

29jun 2016

Zorgbureau Daadkracht biedt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening om in te kunnen spelen op de vragen van de cliënt. We vinden het belangrijk dat de cliënt keuzemogelijkheden heeft, bijvoorbeeld keuze uit verschillende diensten zoals hieronder omschreven. Persoonlijke verzorging Individuele begeleiding Huishoudelijke hulp