Zorgbureau Daadkracht BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Graag geven we u hierover duidelijkheid.
De manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, hebben we vastgelegd in een privacyverklaring. Hierin leest u wat voor gegevens wij van u verwerken, hoe wij daarmee omgaan en wat u van ons mag verwachten. Natuurlijk houden we ons aan de daarvoor geldende wetten en regels en aan strenge beveiligingseisen.

Vanaf 25 mei treedt de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, Met de invoering van de AVG verandert er als gebruiker van Zorgbureau Daadkracht BV ook een aantal dingen. Daarom willen we je informeren over onze bijgewerkte privacy verklaring privacyreglement

Mocht u vragen hebben over de privacy van deze verordening in relatie tot uw gegevens, dan kunt u ons bereiken via e-mail info@zorgbureaudaadkracht.nl